27.03.2010200 km
Osterdorf
 10.04.2010200 km
Freiburg
 24.04.2010
300  km
Freiburg
 13.-14.05.2010500 km
Fleche Allemagne (Wartburg)
 04.-06.06.2010600 km
Osterdorf
 17.-20.06.20101000 km
Osterdorf
 18.09.2010 95 km
 Spasstour Osterdorf
500 km Fleche 'von Burg zu Burg': 13.05.2010